Konsumenter

HavsHuset - Den Nya Arken

HavsHus, En och Tvåplans Familjehus. Ett Miljö och EU-Projekt

Nyskapande tillväxt

Denna länk handlar om den kosmiska arkitekturens praktiska lösningar i samband med klimatförändringarna. Havshuset, ett en- eller tvåplans familjehus, består av en huskropp försedd med ben som ej är förankrade i marken. Detta gör att Havshuset flyter vid översvämningar.


Människan är chanslös inför naturkatastrofer som nuförtiden tycks drabba oss alltför ofta. De kommer i form av bland annat orkaner, tyfoner, cykloner, jordbävningar, torka och skogsbränder. Oavbrutet regnande kan framkalla översvämningar på stora bebodda områden, då villor, hus och andra byggnader samt deras inredningar kan förstöras. I samband med sådana vattenmängder kan husen även spolas bort. På samma sätt kan floderna svämma över sina bräddar och förstöra de kringliggande städerna och jordbruksområdena.

Det traditionella husbyggandet kännetecknas sedan urminnes tider av att husen alltid byggdes direkt på marken. Vid översvämningar finns det alltså ingen chans för husägare att rädda huset och dess inredning. Detta kan drabba hela byar och städer. Översvämningar kan även täcka stora delar av vissa länders ytor. Även mot andra typer av naturkatastrofer står samhället utan chans. På grund av husens utformning har hårda vindar möjlighet att få fäste i vissa delar av husen och rycka bort exempelvis taken. Vid jordbävningar rasar husen samman bland annat på grund av traditionsbunden konstruktion.

Det nya Havshusets egenskaper förenar sig med en del av båtens fördelar och förväntas tack vare denna flytande egenskap att kunna ge ett säkrare boende i samband med bland annat olika former av översvämningar. De ovanstående modellerna visar en ny typ av permanent boende, ett Havshus, som består av en diskusformad grundkonstruktion. Den är fristående från markytan och monterad på fyra fällbara ben. Konstruktionen vilar på en fast förankrad betongplattform. Bild 1 visar Havshusets baksida, porten för garaget och det ena benet som är en uppfartsramp för bland annat bil. I varje Havshus finns som standard ett inbyggt garage. Bild 2 visar en fällbar trappa till en ingång. Bilderna 3 och 4 illustrerar Havshuset uppifrån.


Ovanstående bilder visar en översvämning där Havshusets nya, goda egenskaper kommer till nytta. När vattennivån ökar drastiskt lyfts själva Havshuset upp och förblir flytande på vattnet liksom en båt. I detta läge är fortfarande elkablar, vatten- och avloppsledningar kopplade underifrån till huset. Via två stolpar, fast förankrade i markytan, hålls hela Havshuset kvar på samma plats. Om ovädret fortsätter och vattennivån höjs dramatiskt kommer Havshusets anslutningar att stängas centralt och trycket till vatten och avlopp kopplas bort. Alla anslutningar koppla automatiskt av på en viss höjd via en vattennivåmätare. Kabel- och röranslutningar till och från huset, samt ändarna på alla anslutningar stängs med hjälp av speciallock som styrs från vattennivåmätaren så att el-, vatten- och avloppssystem upphör att fungera. När vattenytan sjunker så sjunker även Havshuset ned tillbaka till ursprungsläget med hjälp av de två stolparna och slutligen kopplas hela systemet tillbaka till Havshuset igen.

HavsHuset är ett drömhus nära havet, insjön eller älven. Det säkra och trygga boendet.


Peugeot vid stranden – Beach buggyn lever vidare! Här passar den amfibiska bilen bäst.


Modellerna 1 – 4 visar HavsHuset. Inuti är det traditionellt inrett med kök, badrum, sovrum och vardagsrum. Det finns planer på en tank för vattenförbrukningen som kommer att ingå i priset. Havshuset kommer att tillverkas av bland annat glasfiber så huset blir fritt från både mögel, svamp och radongas.Ytterligare fyra bilder som visar överdelen av Havshuset, ett utrymme med många variationer, såsom sällskapsrum, arbetsrum, forskningsverksamhet, konstnärsverksamhet och sist men inte minst är det ett drömläge för amatörens stjärnobservatorium.


Dessa bilder visar hur taket på Havshusets överdel kan användas som terrass med trädgårdsmöbler. Samtidigt är takterrassen en utmärkt landningsplats för en liten helikopter vid sjukdom, annan fara och övrig flygtransport.


Denna uppfinning är patenterad. Observera att lyftanordningen ”L-DK” kan användas som extra byggsats till HavsHuset.


Detta är ett drömhus som klarar av naturkatastroferna!! Boendet blir fritt från mögel, svamp och radongas. Den blivande husägaren behöver inte betala dyra försäkringar för naturkatastrofer. HavsHuset är säkerheten och tryggheten själv.

Solceller – ditt eget kraftverk. HavsHuset kommer att utrustas med solceller som producerar gratis elektricitet åt hushållet.
Beteckningar:HH-1=enplanshus, HH-2=tvåplanshus

Bomässa och designtävling i Nynäshamn 2005


Den 27 0ch 28 augusti år 2005 har Nynäshamn kommun arrangerat en "Bomässa" i Nynäshamn. Ett flertal etablerade företag har deltagit i mässan som har dragit ca 15 000 besökare. Det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder hade utlyst en tävling bland sina hyresgäster ang. "Designåret 2005" med mottot: "Var med i vår designtävling" i samband med mässan. Även Nordea Bank deltog i mässan och i dess skyltfönster hade Nynäshamnbostäder ställt ut ett antal husmodeller i två tävlingsklasser - en för själva lägenheten, interiör och en för hus och utemiljö, exteriör. Det var två olika Havshusmodeller (exteriör) på utställningen som har vunnit Nynäshamns Handels första pris i designtävlingen.

Den som har sett Havshusmodellerna i Nordeas skyltfönster kunde inte då ana att Havshusets grundprincip redan är högaktuell i Holland under namnet "amfibiehus" som ingår i den holländska gigantiska samhällsbyggnadsplaneringen i samband med klimatförändringar mot översvämningar. Med andra ord: Amfibiehusets projekt är en kopia av Havhusets projekt. Den som skiljer sig ifrån varandra är husets utformning. I det ena i Fig. 1a (se nedan här) tillämpas den kosmiska arkitekturen, medan i Fig 1b används den gamla jordiska husformen.

Fig 1a visar hur huskroppen vilar på ett antal ben, likaså Fig 1b. Fig 2a visar huskroppens underdel/skrov och likaledes Fig 2b en grundsockel. Fig 3a visar två så kallade styrpinnar som håller huset kvar när vattennivån stiger. Samma sak ser man i Fig 3b. Fig 4a visar huskroppen likaså Fig 4b. Fig 5a illustrerar när vattennivån börjar stiga, samma sak ser man i Fig 5b. Fig 6a illustrerar när de stigande vattenmassorna lyfter upp huset så att huset blir flytande. Två styrpinnar håller huset kvar på samma plats. Exakt samma sak illustrerar Fig 6b.

Om vi fortsätter jämföra de två husen med varandra, så finner man att HavsHuset som byggs av glasfiber och kolfiber samt att dess utformning passar bättre för hårda/höga vågor (orkaner) än motsvarande Amfibiehus som byggs av alumminium och träd. Med andra ord: HavsHusets egenskaper som bostad på vattnet/havet passar bättre än Amfibierhusets bostadsegenskaper.
HavsHus/Sverige         Frihet att utvecklas          Amfibiehus/Holland
Patentansökan på "HavsHus" inlämnades den 11 december 2000 och patent beviljades den 19 mars 2004.


Enplans familjehus/HH-1                                 Tvåplans familjehus/HH-2 


Enplans familjehus/HH-3                                 Tvåplans familjehus/HH-4 
Här har alla större frihet att utvecklas!


Är du redan nu intresserad av HavsHuset kan du skicka en intresseanmälan här nedan.

Namn 
Adress 
Postnummer 
Ort 
Land 
Telefonnummer   
Modell   
E-post Observera att inredningar, pris och storlek i samband med Havshuset kommer att presenteras vid en senare uppdatering av denna hemsida. Havshuset kommer inte att bli dyrare än dagens familjehus.

Arken


Drömhuset med Drömläget
Flerbostadshus och Byggnader
Den Kosmiska Arkitekturen
Stadion
Gå tillbaka