Den Kosmiska Arkitekturen


Ett Nytt Sätt att Bygga Hus


Cosmic Construction & Build Co. är ett relativt nybildat företag inom arkitektur- och byggbranschen. Företagets verksamhet är att ta fram nya hustyper som motsvarar klimatförändringarna, d.v.s. företaget sysslar enbart med att ta fram framtida husbyggnader som här presenteras i form av olika illustrerade modeller..

Den Kosmiska Arkitekturen: Ett nytt sätt att bygga hus i samband med klimatförändringar, bl. a. vid översvämningar, orkaner och jordbävningar. Företagets verksamhet fokuseras till fyra stora skilda målgrupper: 1. Idrottsrörelsen, 2. Konsumenter, 3. Näringsliv och 4. Offentliga sektorn.


Stadion/Arena, En- och Tvåplans Familjehus, Forskning & Utveckling, Sjukhus, Flerbostadshus


Den kosmiska arkitekturen kännetecknas av dess ”klot”, d.v.s. alla solar, stjärnor, planeter och månar är klotformade och dessa kretsar i sina banor som utgörs bland annat av ellipser, spiraler och cirklar. Även atomer är klotformade.

Vi befinner oss i en ny tidsålder i samband med klimatförändringarna. Det betyder nya sätt att bygga och planera; vi behöver bygga säkra bostäder, stabilare än husen av idag, som klarar naturkatastrofer såsom översvämningar, orkaner, och jordbävningar mycket bättre. Dessa naturkatastrofer väntar inte på bättre tider, de är redan i full gång världen över. Vad väntar vi på? Som försvar måste vi hämta den nya arkitekturen direkt från kosmos, den så kallade ”kosmiska arkitekturen” och låta den stå emot naturkatastroferna. Med andra ord; ställa naturen mot naturen. .Stadion Arena
En och Tvåplans Familjehus
Flerbostadshus och Byggnader
Gå tillbaka