Idrottrörelse

Stadion/Arena. Ett Miljö och EU-Projek

Nyskapande tillväxt

Denna länk handlar om de framtida idrottsanläggningarna, ett nytt sätt att bygga arenor i samband med klimatförändringarna..

-Den traditionella och klassiska arkitekturens sätt att bygga en arena kännetecknas av att man bygger direkt på markytan. En arena byggd på detta sätt klarar inte av naturkatastrofer i form av bland annat översvämningar och orkaner till följd av klimatförändringarna. Det finns redan problem ute på arenorna bland annat i Sydamerika, Asien och Europa, men även i Sverige, där fotbollsplaner vid mycket långvariga regn blir fyllda med vatten.

Den kosmiska arkitekturen är det nya sättet att bygga en hypermodern stadion. Den kännetecknas av att själva huvudbyggnaden vilar på ett antal ben som håller hela byggnaden upphöjd. På de bågformade benen kan det monteras till mindre äggformade huskroppar, så kallade sidobyggnader. Dessa är bäst lämpade som hotell, i detta fall åtta hotelldelar. Det finns även en modell där huvudbyggnaden vilar på en ställning i form av en kvadrat som håller byggnaden upphöjd. I varje hörn av kvadraten kan det monteras till en sidobyggnad. Dessa är bäst lämpade som hotell, i detta fall fyra hotelldelar. Se Galax Stadion, Göteborg.

Vintergatan Stadion, Stockholm. Kapacitet för 70.000 åskådare.


Arenan symboliserar en spiralgalax, (manlig symbol). Vintergatan, vår galax är en spiralgalax. De åtta äggformade sidobyggnaderna symboliserar det kosmiska ägget som i sin tur symboliserar vårt universum. Arenans namn: Vintergatan Stadion, The Milky Way Stadium. Smeknamn: Jätten. Den totala ytan där arenan skulle ligga bör vara minst en kvadratkilometer. Arenan har eget solkraftverk och egna behållare för insamling av regnvatten för vattenförbrukning. Kapacitet för 70 000 åskådare.

Mellan varje ben finns en tillhörande rulltrappa som transporterar åskådarna upp till läktarna. Varje hotellbyggnad har sin egen reception och omfattar ca 300 bäddar. Sammanlagt har hotellbyggnaderna plats för ca 2400 bäddar.

Över arenan finns ett ogenomskinligt tak med en rörlig öppning av samma storlek som fotbollsplanen. Denna kan öppnas eller stängas alltefter vädret för att uppnå en behaglig temperatur i arenan. En kombination av inom- och utomhusarena.


Galax Stadion, Göteborg. Kapacitet för 55.000 åskådare.


Arenan symboliserar en ellipsgalax, (kvinnlig symbol). De fyra klotformade hotelldelarna symboliserar himlakroppar. Arenans namn: Galax Stadion, Galaxy Stadium. Smeknamn: Giganten. Den totala ytan där arenan skulle ligga bör vara minst en kvadratkilometer. Arenan har eget solkraftverk och egna behållare för insamling av regnvatten för vattenförbrukning. Kapacitet för 55 000 åskådare.

Mellan varje ben finns en tillhörande rulltrappa som transporterar åskådarna upp till läktaren. Varje hotellbyggnad har sin egen reception och omfattar ca 1000 bäddar. Sammanlagt har hotellbyggnaderna plats för ca 4000 bäddar.

Över arenan finns ett ogenomskinligt tak med en rörlig öppning av samma storlek som fotbollsplanen. Denna kan öppnas eller stängas alltefter vädret för att uppnå en behaglig temperatur i arenan. En kombination av inom- och utomhusarena.


Universum Stadion, Malmö. Kapacitet för 60.000 åskådare.Arenan symboliserar det kosmiska ägget, som i sin tur symboliserar vårt universum som är en del av världsalltet som har en manlig symbol. De åtta äggformade hotelldelarna symboliserar också det kosmiska ägget. Arenans namn: Universum Stadion, Universe Stadium. Smeknamn: Bjässen. Den totala ytan där arenan skulle ligga bör vara minst en kvadratkilometer. Arenan har eget solkraftverk och egna behållare för insamling av regnvatten för vattenförbrukning. Kapacitet för 60 000 åskådare.

Mellan varje ben finns en tillhörande rulltrappa som transporterar åskådarna upp till läktaren. Varje mindre hotellbyggnad har sin egen reception och omfattar ca 300 bäddar. Sammanlagt har hotellbyggnaderna plats för ca 3800 bäddar.


Över arenan finns ett ogenomskinligt tak med en rörlig öppning av samma storlek som fotbollsplanen. Denna kan öppnas eller stängas alltefter vädret för att uppnå en behaglig temperatur i arenan. En kombination av inom- och utomhusarena.


Den Hypernmoderna Fotbollsplanen


Under fotbollsplanen finns omklädningsrum, duschrum, bastu, träningslokal, vilorum, kontor, samlingslokal, kök och matsal med moderna inredningar. Det finns utrymme för minst fyra skilda klubbar. Observera att denna fotbollsplan avser följande arenor; Vintergatan Stadion, Galax Stadion och Universum Stadion.

Ett stort utrymme för förråd av material för ombyggnad av planen till olika aktiviteter finns till förfogande. Från respektive omklädningsrum finns trappor upp till planen. Alla tre arenorna kommer att kunna nyttjas året runt för bland annat innebandy,ishockey, handboll, basket, volleyboll, friidrott, tennis, möten och konferenser.

Framtidens byggmaterial gynnar Stålindustrin

Byggnadsmaterialet i arenorna kommer till största delen att bestå av stål, glas, glasfiber, aluminium och andra metalltyper. Målet är att förverkliga detta EU-projekt för idrottens framtid i harmoni med klimatförändringarna.

Ny teknik kan lyfta arenorna.

Målet är att vidare utveckla arenornas framtid med en ny typ av teknologi med vars hjälp det skulle var möjligt att lyfta upp och förflytta hela byggnaden i samband med översvämningar och jordbävningar. På det viset skulle byggnaden vara oberoende av klimatförändringar. Detta skulle kunna ske först om 10-15 år.


En symbolisk modell på den anordning med vars hjälp byggnaden lyfts upp. Det är en byggtillsats som monteras under byggnaden.Fördelen med denna anordning som har beteckningen L-DK är dels att kunna förflytta byggnaden för exempelvis uthyrning till idrottsarrangemang vid mycket dåligt väder och dels att den producerar elektricitet för byggnadens egen förbrukning.

Se vidare länken "Stadion Stad".
Nynäshamn - Frihet att utvecklas
Vår unika identitet är något att vara stolt överStadion stad
En och Tvåplans Familjehus
Flerbostadshus och byggnader
Den Kosmiska arkitekturen
Gå tillbaka