Näringsliv och Den Offentliga Sektorn


Flerbostadshus och andra Byggnader. Ett Miljö och EU-Projekt

Nyskapande tillväxt

HavsHus i större storlekar

Denna länk handlar om den kosmiska arkitekturens praktiska lösningar i form av privata och offentliga byggnader såsom lägenhetshus, hotell, sjukhus, ålderdomshem, skolor, gallerior m.m. Ett havshus består av en huskropp försedd med ben som ej är förankrade i marken vilket gör att byggnaden flyter vid översvämningar. Havshuset i större storlek illustreras här nedan i form av olika modeller.


Denna typ av kosmisk arkitektur är bäst lämpad till kommunala byggnader men är även idealisk som hotellbyggnad och lägenhetshus. Bilderna ovan illustrerar en ny typ av husbyggnad. Fyra lika långa bågformade ben håller fast en oval huvudbyggnad. I de bågformade benens kurva sitter mindre ovala sidobyggnader. Konstruktionen är vattentät och har sitt eget solkraftverk.


Denna typ av kosmisk arkitektur illustrerar en ny klotformad byggnadsstil som med fördel kan användas som bl. a. Skola, daghem, mindre sjukhus, ålderdomshem, bostad, kontor och galleria. Den är uppbyggd på ett liknande sätt som ovan nämnda kommunala byggnad men är klotformad. Byggnaden är vattentät och har sitt eget solkraftverk.


Denna typ av den kosmiska arkitekturen illustrerar en byggnad som kan användas som bl. a. hotell, bostad, mindre sjukhus, kontor, butik och övriga lokaler. Den klotformade huvudbyggnaden är placerad på fyra bågformade ben så som bilderna visar. Byggnaden är vattentät och har sitt eget solkraftverk.

Denna typ av kosmisk arkitektur visar en byggnad som kan användas som bl. a. hotell, bostad, sjukhus, kontor, butik, skola, galleria och övriga lokaler. Alla fyra typerna av huvudbyggnader kännetecknas av att de vilar på fyra bågformade ben. Fönstren är runda till formen och ytorna släta så att vind och regn passerar obehindrat. Alla byggnaderna är vattentäta och samtliga har speciella huvudingångar. I alla typer av byggnader så kommer det att finnas ett specialkonstruerat ventilationssystem. Alla typer av inkopplingar av vatten, el och avlopp kommer att ske underifrån. Vid en översvämning kan vattenmassorna varken spola bort byggnaden eller göra den någon skada eftersom den flyter på vattenytan. Ej heller orkaner gör någon skada eftersom de ovala och klotformade konstruktionerna inte erbjuder något fäste för vindarna. Alla dessa kosmiska typer av byggnader är mer motståndskraftiga mot översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer än nuvarande byggnadstyper. Byggnadsmaterialet utgörs i huvudsak av stål, glas och glasfiber med inredningar i plast, trä och diverse metaller. Byggnaderna kommer att stå på vattenresistenta betongplattor av den typ som används vid brobyggen. Varje byggnad är vattentät och har sitt eget solkraftverk


Denna typ av kosmisk arkitektur illustrerar en byggnad som kan användas som bland annat industribyggnad, verkstad, kontor, laboratorium, forskningsinstitution m.m. I denna typ av byggnad kommer den kosmiska arkitekturen igen. Detta är den nya stilens byggnad som motsvarar behovet av arkitektur som motstår naturkatastrofer. Den runda huvudbyggnaden står i mitten och hänger på fyra bågformade ben. I denna kosmiska byggnad kommer det att finnas specialkonstruerade ingångar. För in- och utförsel av varor och material kommer det att finnas luckor i botten. Vid behov av mer utrymme kan man enkelt bygga på en så kallad sidobyggnad på de bågformade benen. Denna byggteknik är en typ av byggsats som kan kombineras efter behov. Såväl huvudbyggnaden som sidobyggnaderna är vattentäta och vid översvämningar kan vatten passera under byggnaden så att produktionen kan fortsätta utan avbrott. Anslutningsledningar såsom vatten, avlopp och el sker på samma sätt som för övriga byggnader. På det nya sättet att planera och bygga hus undviker man skador från mögel, svamp och radon.


Vid varje bågformade bens fot finns en port till byggnaden. Observera att lyftanordningen ”L-DK” kan användas som extra byggsats till alla ovanstående modeller.

Ett idylliskt Paradis i Skärgården!


Alla ovanstående havshusmodeller består av en huvudbyggnad försedd med ben som inte är förankrade i marken, vilket gör att havshuset flyter vid översvämningar. Havshusen flyter inte iväg eftersom de har två så kallade styrpinnar som huset löper längs med när vattnet stiger. Det hela fungerar enligt samma princip som en flytbrygga. När vattnet sjunker undan så återgår havshuset till ursprungsläge med hjälp av de två styrpinnarna. Så här kan vi forma ett flytande samhälle.

Bomässa och designtävling i Nynäshamn 2005


Den 27 0ch 28 augusti år 2005 har Nynäshamn kommun arrangerat en "Bomässa" i Nynäshamn. Ett flertal etablerade företag har deltagit i mässan som har dragit ca 15 000 besökare. Det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder hade utlyst en tävling bland sina hyresgäster ang. "Designåret 2005" med mottot: "Var med i vår designtävling" i samband med mässan. Även Nordea Bank deltog i mässan och i dess skyltfönster hade Nynäshamnbostäder ställt ut ett antal husmodeller i två tävlingsklasser - en för själva lägenheten, interiör och en för hus och utemiljö, exteriör. Det var två olika Havshusmodeller (exteriör) på utställningen som har vunnit Nynäshamns Handels första pris i designtävlingen.

Den som har sett Havshusmodellerna i Nordeas skyltfönster kunde inte då ana att Havshusets grundprincip redan är högaktuell i Holland under namnet "amfibiehus" som ingår i den holländska gigantiska samhällsbyggnadsplaneringen i samband med klimatförändringar mot översvämningar. Med andra ord: Amfibiehusets projekt är en kopia av Havhusets projekt. Den som skiljer sig ifrån varandra är husets utformning. I det ena i Fig. 1a (se nedan här) tillämpas den kosmiska arkitekturen, medan i Fig 1b används den gamla jordiska husformen.

Fig 1a visar hur huskroppen vilar på ett antal ben, likaså Fig 1b. Fig 2a visar huskroppens underdel och likaledes Fig 2b en grundsockel. Fig 3a visar två så kallade styrpinnor som håller huset kvar när vattennivån stiger. Samma sak ser man i Fig 3b. Fig 4a visar huskroppen likaså Fig 4b. Fig 5a illustrerar när vattennivån börjar stiga, samma sak ser man i Fig 5b. Fig 6a illustrerar när de stigande vattenmassorna lyfter upp huset så att huset blir flytande. De två styrpinnarna håller huset kvar på samma plats. Exakt samma sak illustrerar Fig 6b.

Om vi fortsätter jämföra de två husen med varandra, så finner man att HavsHuset som byggs bl a av stål samt att dess utformning passar bättre för hårda/höga vågor (orkaner) än motsvarande Amfibiehus som byggs av alumminium och träd. Med andra ord: HavsHusets egenskaper som bostad på vattnet/havet passar bättre än Amfibiehusets bostadsegenskaper.
HavsHus/Sverige         Frihet att utvecklas          Amfibiehus/Holland
Patentansökan på "HavsHus" inlämnades den 11 december 2000 och patent beviljades den 19 mars 2004.


Nynäshamn, Här har vi något unikt som många längtar efterBeteckningar: se nedan, Anmäl vilka av byggnadstyperna ni är intresserade av för framtida planering av er kosmiska arkitektur.
                            KHB-A            KHB-B                 KHB-C                         KHB-D             KHB-E

Kommun 
Namn 
Adress 
Postnummer 
Ort 
Land 
Telefonnummer   
Modell   
E-post Observera att inredningar och storlekar för de ovanstående modellerna kommer att presenteras vid en senare uppdatering av denna hemsida.
Drömhuset med Drömläget
Den Kosmiska Arkitekturen
En och Tvåplans Familjehus
Stadion Arena
Gå tillbaka