The End of Science

av John Horgan


Den här länken handlar om John Horgan och hans bok: "The End of Science" samt hänvisningen till den.
Den amerikanska vetenskapsjournalisten John Horgan, skribent och tidigare redaktör i Scientific American, är huvudpersonen i denna länk. Hans nya bok ”The End of Science” tar upp strängteorin som ett exempel på vetenskapens död. Hans teori är att naturvetenskapens framgångar blivit dess död – det finns inget mer som går att upptäcka med naturvetenskapliga metoder. Han skriver vidare att den experimentella tekniken aldrig kommer att komma ikapp teorier som den om supersträngar, utan enligt honom rör det sig inte längre om naturvetenskap utan snarare om filosofi. Jag anser att han har fullständigt rätt i sin uppfattning om vetenskapen av idag.Universum?

Om man läser igenom mina länkar rörande klimatförändringar, den mörka materien och universum finner man att John Horgan har rät i sin kritik mot dagens vetenskap. Det råder kaos i dagens vetenskap utan förklaring, det finns varken logik eller sammanhang i den. Läs hans bok och bedöm sedan situationen själv.

Shakespeare om Universum

Jag skulle kunna vara innesluten i ett nötskal och ändå räkna mig för kung över den oändliga rymden – Shakespeare, Hamlet, akt 2, scen 2. Är detta filosofi eller vetenskap? Läs länken universum så får du omgående svar på frågan om vad universum är.

Den Kosmiska Arkitekturen
Klimatförändringar
Den Mörka Materien
Gå tillbaka