Slogan

av Josef Kemény

Cosmic Construction & Build Co.


Kunskap är livet och livet är kunskap. Med den rätta kunskapen kan man förlänga och behålla livet. En riktig kombination av kunskap och liv är den bästa och säkraste affärsverksamhet man kan tänka sig och Cosmic Construction & Build Co. har denna enastående kombination. Den rätta kunskapen är lika med den kosmiska kunskapen.


Gå tillbaka