Ytterligare konstnärer i släkten Kemény

Kemény Lajos 1874-1962


                                                 
Landskap, Donau/Baja/Ungern, 1930

Han föddes i Ungern den 20 september 1874, son till Mihály Kemény och var fader till Tibor Kemény. Han var också ett matematisk geni, historiker, skrev dikter och han spelade även fiol och piano samt målade landskap. Han var skogsingenjör till yrket. På 1900-talet jobbade han bl a i staden Fiume och var ansvarig för regleringen av kanalen Frans (Ferenc-csatorna) som är sammanknuten med floden Donau. Tack vare regleringen av kanalen kunde man genomföra sjöfart igenom kanalen också. Han lade grunden till kasernen i staden Baja/Vaskút. Marken var sumpig och var olämplig för bebyggelse innan han hade accepterat dräneringsuppdraget av marken. Kasernen står kvar på samma plats än idag.Han behärskade förutom det ungerska språket, serbokroatiska och tyska. Hans stora intressen var vetenskap, historia och politik. Han dog i Baja 1962.


vitéz Kemény Simon 1884-1945


Messias på korset, 1935
Självporträtt 1938

Han föddes i Ungern den 5 november 1884 och var broder till Lajos Kemény. Han var publicist, författare, poet, journalist/chefredaktör, skulptör, målare och språklärare.Han behärskade förutom det ungerska språket, serbokroatiska, tyska, latin, gammal grekiska och hebreiska. Han var mångsidig. Han var skulptör och målare, och han hade ett flertal utställningar bl a i Bajmok, Tirgu Mures och Sombor. Och i Sombor fick han diplom, året var 1901. Han var med i första världskriget och 1917 upphöjdes han från vanlig soldat direkt till löjtnant. Efter kriget hamnade han i Szeged, där blev han vice chefredaktör och chefredaktör till en rad olika tidningar. 1921 dubbades han till "vitéz" (riddare) av dåvarande statschefen Miklós Horthty. Han dubbades som tredje i ordningen efter Horthys söner. Alla som har gjort en utmärkt insats i kriget fick utmärkelsenamnet "vitéz" före sitt efternamn. Hösten 1921 var han också med i den västungerska upproriska striden med stor framgång.

1928 flyttade han med sin familj till Baja och blev chefredaktör för den lokala tidningen. 1930 grundade han sin privata tidning, som handlade om bl a politik, konst, historia och litteratur. Samtidigt var han språk- och historielärare. Han tillverkade även handgjorda möbler och inredningar av trä till bl a sovrum och vardagsrum, detta gjorde han till sina två döttrar som hemgift. Han skrev dessutom dikter och teaterpjäser som har uppförts i både Ungern och USA. Hans dikter var mest patriotiska och särskilt två av hans dikter "Min själ" samt "Schackbrädet" som återspeglar hans förflutna. Han har förekommit i ett flertal program i den ungerska radion och hans dikter finns utgivna i Ungern. Hans stora intressen var vetenskap, historia och politik. Han blev skjuten tillsammans med sin yngste son i Bátaszék, där var han befälhavare under andra värdskriget.


Staden Baja och dess centrum
Den blågula staden Baja på 30-talet och skymningen över Donau


konstverksamhet
Gå tillbaka