Varsågod att lyssna
<bgsound src ="20Spår20.wma" width=100 height=30>

Magyarernas ankomst till Pannonien (894 e Kr)

(Árpád, Ungerns grundare)

Árpád pekar bort mot Pannonien: Det är vårt hemland!


Svatopluk, slavernas överhuvud böjer sig inför Árpád. Enligt legenden skänktes en vit häst med gyllene seldon till Svatopluk. I utbyte fick Árpád en hink vatten från Donau, en bit jord och en tuva grönt gräs som symboliserar Pannonien. Därmed tillhörde Pannonien Árpád och hans folk.
Den vita hästen som skänktes till Svatopluk från Árpád.


Árpá med turulfågeln som är ungrarnas beskyddare.

Árpáds residens i Asien
Den Sumeriska Arkitekturen
En illustrerad modell av Árpáds slott.
Árpáds slott liknade ett timglas som symbol. När Árpád styrde ungrarna var han hednisk fuste, likaså var ungrana hedningar. På den tiden var Ungern en sammanhållen nation. När timglaset vände blev Ungern en kristen nation under ledning av Stefan den Helige. Ovanstående bilder illustrerar Árpáds slott i Asien.

Sång: Emöke Kemény, Musik: Emöke Kemény, Text: Josef Kemény, Producent: Josef Kemény
Inspelningsår: 1992 Stockholm, © Copyright

Hunnernas ankomst till Europa
Attila den Store, hunnernas konung
Gå tillbaka