Varsågod att lyssna
<bgsound src ="03Spår3.wma" width=100 height=30>

Från Kaukasus till Pannonien

(Hunnernas ankomst till Europa Ca 370 e Kr)

Vid Kaspiska havet

Sång: Emöke Kemény, Musik: Emöke Kemény, Text: Josef Kemény, Producent: Josef Kemény Inspelningsår: 1992 Stockholm, © Copyright

Attila den Store, hunnernas konung
Árpád Ungerns grundare
Gå tillbaka