Concept


Projekt Överlevnad

I samband med klimatförändring

Detta Concept söker frivilliga finansierer till ett gigantisk projekt inom byggbranschen. Den som vill vara med som finansiär i detta concept bör uppfulla följande krav:
1 Ha ett mycket bra stabilt och balanserat psyke
2 Ha en mycket bra uppfattningsförmåga
3 Ha en mycket bra omdömesförmåga
4 Ha en mycket bra samarbetsförmåga
Kunskap om natur och historia är ett merit. Insats i Conceptet är 1 miljon Euro eller motsvarande US Dollar per finansiär.

Den som vill göra en gigantisk insats för mänsklighetens överlevnad skall inte tveka att anmäla sig som finansiär. I detta concept "Livet" är viktigast, trots att Concepten är värd tusentals miljarder kronor. V.G skriv en kort motivation varför vill Du vara med.
Eftersom detta är ett unikt projekt, bör det finansieras på ett passande unikt sätt. En sådan modell finns ju nedan. I den inre kretsen kommer att finnas privata personer som vill vara med att finansiera framförallt småhus/familjehus. Denna grupp kommer att bilda ett finansbolag exempel: "Cosmic Invest". Denna grupp kommer att bestå av sju privata investerare från världens olika hål.

I den mellersta kretsen kommer att finnas sju olika finansbolag från världens olika hål. Denna grupp kommer att bilda ett gemensamt finansbolag under namnet ”Cosmic Capital” och kommer att syssla med finansieringen av bl a bostad, hotell, kontor, galleria, skola, sjukhus m.m.

Den yttre kretsen kommer att bestå av sju olika Banker från hela världen. Denna grupp kommer också att bilda ett gemensamt finansbolag under namnet ”Cosmic Bank-Group Capital” och kommer att stå för finansieringen av arenor.

OBS! att de sökande som inte kommer med i respektive krets eller grupp kommer att få tillbaka det inbetalda beloppet som ovan.

Tiden är kort

Vi står inför en fruktansvärd gigantisk katastrof som jorden aldrig har skådat tidigare. Den katastrofen kommer att äga rum i en bestämd tid, dvs den ligger nu i närmaste framtiden, alltså vi för en kamp mot tiden Efter katastrofen kommer man med mycket värre utgångspunkt att fortsätta överlevnadsarbetet världen över. Vi skall vara medvetna om att även naturkatastrofer och andra typer av katastrofer kommer omväxlande att avlösa varandra före, under och efter den gigantiska katastrofen, så att en mycket tuff och svår tid väntar på oss allihopa. Conceptet grundar sig på bl a Vetenskap i en "hög" nivå och andra källor som inte är tillgängliga för allmänheten. Det beskriver Världsalltet/livet, vår galax Vintergatans roll och därigenom kopplingen till klimatförändringar. Conceptet är ett så kallad "Inteligence Capital" som kan kompletteras med kapital/investering.
Detta Concept är ett verktyg för investerare,ett användbart verktyg som talar om var på jorden skall byggas/investeras med lönsamhet. Samtidigt ges möjlighet för överlevnad och fortsatt liv.
Kom med och tveka inte, du kommer inte att ångra dig. Mejla din inträdeansökan tillsammans med motiveringen och betala in inträdesbeloppet. Beloppet behövs för att kunna täcka den gigantiska planeringen för projektet. När det är klart att du är med eller invald som "Finansiär", kommer du få en kallelse till Stockholm för ett personligt möte, och då får du personligen ta emot "Conceptet" som är på en CD. Besök gärna företagets hemsida, den är porten till Conceptet.

Med vänlig hälsning
Josef Kemény
Cosmic Construction & Build Co.
E-post: info@cosmic-construction.com
Bankgirot: 5769-2840, Sweden.
www.cosmic-construction.com
Gå tillbaka